9.5 Bumi Sebagai Sfera, SPM Praktis (Kertas 1)


9.5 Bumi Sebagai Sfera, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 1:
Dalam rajah di bawah, U ialah Kutub Utara dan S ialah Kutub Selatan. Kedudukan titik P ialah (40o S, 70o B) dan POQ ialah diameter bumi.

Cari Longitud bagi Q.

Penyelesaian:
Sejak PQ ialah diameter bumi dan longitud bagi P ialah θo B, longitude bagi Q ialah (180o – θo) T.
Longitud bagi P = 70o B
Longitud bagi Q = (180o – 70o) T
                           = 110o T


Soalan 2:
Dalam rajah di bawah, U ialah Kutub Utara dan S ialah Kutub Selatan dan NOS ialah paksi bumi.

Cari kedudukan titik Q.

Penyelesaian:
Latitud bagi Q = (90o – 42o) U
                        = 48o U
Longitud bagi Q = (65o – 30o) T
                        = 35o T
Oleh itu, kedudukan titik Q = (48o U, 30o T).